Monthly Archives: March 2012

Agoid na Scoileanna Beaga

Bhí thar 700 duine i láthair ar an mórshiúl a d’eagraigh Craobh an Earagail dén INTO i nGaoth Dobhair ar an Satharn seo caite.  Bhí ionadaithe ansin ó scoileanna i nGaoth Dobhair, Cloch Cheann Fhaola, na Rossa, Árainn Mhór, an Tearmainn, Gartan agus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

AN-TÁBHACHTACH – TÁ DO CHABHAIR AG TEASTÁIL LE DO THOIL…

Tuigim go dtógfaidh seo am ort ach tá sé fíorthábhachtach go nglacfaidh an méad is mó daoine páirt is gur féidir sa chomhairliúchán luaite thíos: Táim ag scríobh chugat ar son Chonradh na Gaeilge, Sheachtain na Gaeilge, Ghlór na nGael, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bunscoileanna beaga/ Small National Schools

Leagan Béarla ar bun /English version below: Tá an Roinn Oideachais ag lorg aighneachtaí faoin athbhreithniú atá ar bun acu faoi lathair maidir le bunscoileanna beaga(níos lú na 50 dalta). Beidh leir scoileanna beaga Gaeltachta i gceist san athbhreithniú seo … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Muintir na Gaeltachta míshásta le polasaí Gaeilge Fhine Gael

Ceist na Gaeilge san Ardteist faoi chaibidil i nGaoth Dobhair from Comhdháil Náisiúnta naGaeilge on Vimeo. Bhí slua mór de 150 duine i láthair ag an chruinniú phoiblí a d’eagraigh Guth na Gaeltachta agus Coiste Mhá Tí Thír Chonaill sa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COMHALTAÍ AN TIONÓIL Ó GACH TAOBH AG LABHAIRT le ionadaithe pobal na gaeilge AG LÁ EOLAIS i stormont

D’imigh Comhaltaí ó nach mór gach páirtí den Tionól i mbun cainte le Conradh na Gaeilge, Guth na Gaeltachta agus Comhaltas Uladh maidir le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta ag an gcéad lá eolais ó thuaidh in Óstán Stormont, Béal Feirste … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

CROÍ NA hACHTA TEANGA 2003 LE BAINT AG AN RIALTAS NUAIR A DHÚNFAR OIFIG AN CHOIMISINÉARA TEANGA

D’fhógair an Rialtas inniu go bhfuil sé i gceist acu Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá phlean athchóirithe don earnáil … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Príomh Fheidhmeannach úr le ceapadh ar Údaras na Gaeltachta

Tugadh le fios inniú ag cruinniú boird Údarás na Gaeltachta go bhfuil tús le cur an tseachtain seo chugainn le proiséas earcaíochta chun Príomh Fheidhmeannach úr a cheapadh ar an eagraíocht. Failtíonn Guth na Gaeltachta roimh an chinneadh seo mar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off