Aighneacht Ghuth na Gaeltachta i leith Polasaí Ghaeilge RTÉ

Níl aon dabht ach go bhfuil tacaíocht polaitiúíl agus reachtúil ag ról an Ghaeilge sa seirbhís craoltóíreachta poiblí fé mar a bhaineann sé le RTÉ.

Mar a deir sé in alt 114 dén Acht um Chraolacháin 2009, tá an dualgas ar RTÉ-
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Píosaí nuachta TG4

17/7/2012

http://vimeo.com/46213991

19/7/2012

http://vimeo.com/46215888

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

TACAÍONN CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA LE CINNEADH AN FHREASÚRA AN DÁIL A FHÁGÁIL

Tá tacaíocht iomlán tugtha ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta do chinneadh an fhreasúra tarraingt as tuilleadh baint a bheith acu leis an díospóireacht ar an mBille Gaeltachta 2012 sa Dáil inniu (19 Iúil 2012), i bhfianaise nach raibh sé i gceist ag an Aire Gaeltachta Dinny McGinley TD glacadh le haon cheann de bhreis agus 150 leasuithe a bhí molta acu ar an mbille sular reachtaíodh é.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Gardener gagged by the State 17/7/2012

IRISH DAILY MAIL 17/7/2012
Gardener gagged by the State
EXCLUSIVE By Paul Drury

A GARDENER has been threatened with dismissal from his job in a national park… for daring to speak out in opposition to the controversial new Gaeltacht Bill.
The move has been described by Irish language activists as ‘incredibly heavy-handed’ and ‘dictatorial’ and an attempt will be made later in the week to raise the affair in the Dáil.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

REACHTAÍOCHT ATÁ INA “DEIS DEIRIDH AN GHAELTACHT A SHLÁNÚ” Á BRÚ TRÍD GAN PHLÉ LEIS AN mPOBAL, ARSA CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA(10 Iúil, 2012)

Tá an-díomá ar Chonradh na Gaeilge agus ar Ghuth na Gaeltachta go bhfuil gach cuma ar an scéal go mbeidh An Bille Gaeltachta 2012, an reachtaíocht is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta de le trí scór bliain anuas, á bhrú trí Thithe an Oireachtais roimh bhriseadh an tsamhraidh.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Seisiúín eolais do na polaiteoirí faoin bille Gaeltachta eagraithe i dTeach Laighean ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta (5 Iúil, 2012)

Seisiúín eolais do na polaiteoirí faoin bille Gaeltachta eagraithe i dTeach Laighean ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta (5 Iúil, 2012)

Tá  plé ag dul ar aghaidh sa Seanad i gcónaí faoin bhille Gaeltachta agus tá seans ann go gcuirfear an Bille ar aghaidh chuig an Dáil an tseachtain seo chugainn. Tá stocaireacht ar siúl againn le trí seachtaine anuas ar roinnt mhaith polaiteoirí agus bhí oíche eolais againn ar an Máirt i dtithe an Oireachtais ar a d’fhreastail na polaiteoirí seo a leanas:

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Costais Toghcháin Údarás na Gaeltachta (4 Iúil, 2012)

Costais Toghcháin Údarás na Gaeltachta (4 Iúil, 2012)

Deanaim tagairt fiosriúchain thios maidir leis na sabhailtí luaite leis an

Bille Gaeltachta ó thaobh toghchán Údarás na Gaeltachta.  D’ardaigh mé an
ceist leis an Aire agus seo a leanas an freagra a fuair mé;

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

leasuithe ar an bhille (24 Meith)

Leasuithe atá á moladh ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta don Bhille Gaeltachta 2012

Amendments that Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta are recommending for The Gaeltacht Bill 2012

1. Gan limistéir Gaeltachta neamhchosúil a chur le chéile - Gaeltacht Language Planning Areas should not be mixed

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

SCANNALACH NACH BHFUIL ACH CÚPLA LÁ LE LEASUITHE A PHLÉ AR AN MBILLE GAELTACHTA, ARSA CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA(20 Meith, 2012)

D’fháiltigh Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta roimh fhoilsiú Bhille Gaeltachta 2012 de chuid an Rialtais Dé Máirt (19 Meitheamh 2012) ach creideann na heagraíochtaí pobail go bhfuil go leor ceisteanna fós le freagairt maidir leis an reachtaíocht toisc easpa eolas sonrach faoina chur i bhfeidhm, faoina riaradh agus faoin measúnacht ar na pleananna Gaeilge atá ag a chroílár, agus gur scannalach an rud é nach bhfuil ach go dtí maidin amárach le leasuithe a mholadh.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Príomhfheidhmeannach úr ceaptha ar Údarás na Gaeltachta (20 Aibreán, 2012)

Cuireann Guth na Gaeltachta fáilte roimhe cheapacháin Steve Ó Culáin mar Phríomh-Fheidhmeannach úr ar Údarás na Gaeltachta.  Guíonn muid gach rath air ó thaobh dul i ngleic leis an da dhúshlán mór atá roimh an eagraíocht sin, sé sin le ra an ghéarchéim fostaíochta agus an ghéarchéim teanga atá ins na ceantair Ghaeltachta uilig.  Tá sé fíor-thábhachtach go dtugtar ceannrodaíocht agus tacaíocht laidir do phobal na Gaeltachta ins an am chinniúnach seo do thodhchaí na Gaeltachta.  Tréaslaíonn muid arís leis an Aire Stait Donnchadh Mac Fhionnlaíoch as an chinneadh rialtais Príomh Fheidhmenannach úr a cheapadh agus a chinntiú go mbeidh feidhmeanna fionntraíochta mar dhluth chuid de ról an Údaráis.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off