Seisiúín eolais do na polaiteoirí faoin bille Gaeltachta eagraithe i dTeach Laighean ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta (5 Iúil, 2012)

Seisiúín eolais do na polaiteoirí faoin bille Gaeltachta eagraithe i dTeach Laighean ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta (5 Iúil, 2012)

Tá  plé ag dul ar aghaidh sa Seanad i gcónaí faoin bhille Gaeltachta agus tá seans ann go gcuirfear an Bille ar aghaidh chuig an Dáil an tseachtain seo chugainn. Tá stocaireacht ar siúl againn le trí seachtaine anuas ar roinnt mhaith polaiteoirí agus bhí oíche eolais againn ar an Máirt i dtithe an Oireachtais ar a d’fhreastail na polaiteoirí seo a leanas:

 • Seanadóir Brian Ó Domhnaill
 • Seanadóir Cáit Keane
 • Seanadóir Labhrás Ó Murchú
 • Seanadóir Mark Daly
 • Seanadóir Pascal Mooney
 • Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

 

 • Brendan Griffin TD
 • Charlie McConalogue TD
 • Éamon Ó Cuív TD
 • Michael Moynihan TD
 • Michael P Kitt TD
 • Paudie Coffey TD
 • Seán Kyne TD
 • Thomas Pringle TD

Is ábhar imní dúinn go bhfuil an Roinn agus an Údarás ag tionól cruinnithe ins na Gaeltachtaí faoi láthair le impleachtaí an Bille úr Gaeltachta a chuir in iúil do na coistí pobail nuair nach bhfuil an reachtaíocht fiú glactha leis ag an Seanad agus an Dáil agus plé le déanamh ar níos mó na 160 leasuithe ata molta ag grúpaí agus páirtithe éagsúla.

Bheimis an-bhuíoch díot dá bhféadfá labhairt le do theachtaí Dála maidir leis an mBille Gaeltachta go práinneach agus cúnamh a thabhairt dúinn leis na leasuithe a chur chun cinn leo.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.