leasuithe ar an bhille (24 Meith)

Leasuithe atá á moladh ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta don Bhille Gaeltachta 2012

Amendments that Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta are recommending for The Gaeltacht Bill 2012

1. Gan limistéir Gaeltachta neamhchosúil a chur le chéile - Gaeltacht Language Planning Areas should not be mixed

2. Limistéir pleanála teanga Ghaeltachta - Gaeltacht Language Planning Areas

3. Gá le amscála a leagan síos i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltacht- Necessity to set timescales for Gaeltacht Language Planning Areas

4. Dualgas ar Údarás na Gaeltachta plean a ullmhú - Obligation on Údarás na Gaeltachta to prepare the language plans

Nasc go dtí PDF leasuithe ar an bhille

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.