Costais Toghcháin Údarás na Gaeltachta (4 Iúil, 2012)

Costais Toghcháin Údarás na Gaeltachta (4 Iúil, 2012)

Deanaim tagairt fiosriúchain thios maidir leis na sabhailtí luaite leis an

Bille Gaeltachta ó thaobh toghchán Údarás na Gaeltachta.  D’ardaigh mé an
ceist leis an Aire agus seo a leanas an freagra a fuair mé;

AN tAIRE STÁIT AG AN ROINN EALAíON, OIDHREACHTA AGUS  GAELTACHTA (DONNCHADH
MAC FHIONNLAOICH T.D.)
Nuair a thógtar san áireamh na costais iomlána a bhaineann le toghcháin a
reáchtáil d’Údarás na Gaeltachta, ar a n-áirítear costais foirne,
fógraíochta, taistil, iompair, aistriúcháin, clódóireachta etc., chomh maith
le costais cionroinnte leis na húdaráis áitiúla, meastar nach mbeadh an
oiread sin difríochta idir an costas a bhainfeadh le toghcháin d’Údarás na
Gaeltachta a reáchtáil leo féin agus an costas a bhainfeadh lena reáchtáil
ar an lá céanna leis na toghcháin áitiúla.

Le meas,

BRIAN
________________________________
SENATOR BRIAN Ó DOMHNAILL

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.