Príomhfheidhmeannach úr ceaptha ar Údarás na Gaeltachta (20 Aibreán, 2012)

Cuireann Guth na Gaeltachta fáilte roimhe cheapacháin Steve Ó Culáin mar Phríomh-Fheidhmeannach úr ar Údarás na Gaeltachta.  Guíonn muid gach rath air ó thaobh dul i ngleic leis an da dhúshlán mór atá roimh an eagraíocht sin, sé sin le ra an ghéarchéim fostaíochta agus an ghéarchéim teanga atá ins na ceantair Ghaeltachta uilig.  Tá sé fíor-thábhachtach go dtugtar ceannrodaíocht agus tacaíocht laidir do phobal na Gaeltachta ins an am chinniúnach seo do thodhchaí na Gaeltachta.  Tréaslaíonn muid arís leis an Aire Stait Donnchadh Mac Fhionnlaíoch as an chinneadh rialtais Príomh Fheidhmenannach úr a cheapadh agus a chinntiú go mbeidh feidhmeanna fionntraíochta mar dhluth chuid de ról an Údaráis.

Guíonn muid chomh maith gach rath ar Sheáin Ó Labhraí a bhí ag feidhmiú mar Phríomhfheidmeannach eatramhach.  Féach thíos preas raitéas ón Údaras faoin cheapacháin.

 

Steve Ó Cúláin ceaptha mar Phríomhfheidhmeanach ar Údarás na Gaeltachta

Tograí ina mbeidh 73 post nua á gcruthú ceadaithe le hinfheistíocht iomlán de €3.6m

Ag éirí as próiseas earcaíochta do phost Príomhfheidhmeannaigh ar Údarás na Gaeltachta, chinn Bord an Údaráis, Steve Ó Cúláin a cheapadh mar Phríomhfheidhmeanach ar Údarás na Gaeltachta, faoi réir socruithe conartha a bheith aontaithe.  Tá Steve Ó Cúláin fostaithe faoi láthair san Údarás mar Ardbhainisteoir Pleanála agus Polasaí. Thosaigh sé ag obair le hÚdarás na Gaeltachta i 1980 agus tá taithí leathan aige ag plé le gníomhaíochtaí agus tograí éagsúla sna réimsí forbartha gnó, turasóireachta cultúrtha, forbartha pobail, teanga agus cultúr ar fud na gceantair Ghaeltachta. Is as Bothúna, An Spidéal ó dhúchas é.

Agus é ag fógairt an cheapacháin inniu, ghlac Cathaoirleach an Údaráis, Liam Ó Cuinneagáin buíochas le Seán Ó Labhraí a d’fheidhmigh mar Phríomhfheidhmeannach Gníomhach le tréimhse 16 mí anuas.

Ag an chruinniú Bord ceadaíodh líon tograí ina mbeidh 73 post nua agus infheistíocht iomlán de €3.6m i gceist nuair a bheidh na forbairtí iomlán curtha i gcrích. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoi na forbairtí seo in am trátha.

Lena chois sin

-          cheadaigh an Bord deontas reáchtála €600,000 do Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo le cómhaoiniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an chomhlachta. Déanann Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo 72 naíonra, ar a bhfreastalaíonn 984 páiste a bhainistiú agus a riaradh.  Tá 127 stiúrthóir fostaithe ag an chomhlacht.

-          ceadaíodh deontas reáchtála nach mó ná €285,000 d’Óige na Gaeltachta Teo le tacú leo a gclár imeachtaí a chur i bhfeidhm. Cuireann Óige na Gaeltachta seirbhísí tacaíochta, forbartha, monatóireachta agus árachais ar fáil do chlubanna óige agus do ghrúpaí pobail

Críoch

Eolas breise:   Siubhán Nic Grianna, Bainisteoir Cumarsáide & Margaíochta

sng@udaras.ie / 091 503219 / 087 2217757

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.